Ποιοί είμαστε

Η σταδιακώς αυξανόμενη ζήτηση από την πλευρά των ιατρών, για καλύτερη εκπαίδευση στον τομέα της Αισθητικής Ιατρικής, οδήγησε το 2017 στην ίδρυση μιας πρωτοπόρου Επιστημονικής Ένωσης για τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαικά δεδομένα . Σκοπός της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής και Ανάπλασης Προσώπου (FERA Greece) είναι η οργάνωση και η σύνδεση σε ένα σώμα των Ιατρών και Οδοντιάτρων εξειδικευμένων σε χειρουργικές και ελάχιστης παρέμβασης, αισθητικές και επανορθωτικές επεμβάσεις στην περιοχή της κεφαλής, του τραχήλου και του στόματος. Επίσης η FERA Greece στοχεύει στην προώθηση της μελέτης, το συντονισμό της έρευνας και τη διάδοση των γνώσεων γύρω από τους τομείς της Aισθητικής Xειρουργικής μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.