Παραρά Ελένη

Επιμελήτρια Α΄ στην Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΓΝΑ ΚΑΤ.  Έλαβε την ειδικότητα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής το 2006.  Κατέχει πτυχίο Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ (1995), Ιατρικής ΕΚΠΑ (2009), MSc Oral Surgery Manchester UK (1997), ΜΔΕ στην Παθοβιολογία Στόματος ΕΚΠΑ (1999) και Διδακτορικό Δίπλωμα ΕΚΠΑ (2013).  Εργάστηκε ως επικουρική επιμελήτρια στο ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός» (2006-10) και στο ΓΝΑ ΚΑΤ (2011-12, 2013-14).