Χειρουργικές Αισθητικές Επεμβάσεις

Τα μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής και Ανάπλασης Προσώπου (FERAGreece) είναι εξειδικευμένα, αναλόγως της ειδικότητός τους, σε αισθητικές και επανορθωτικές επεμβάσεις στην περιοχή της κεφαλής, του τραχήλου και του στόματος, με μεγάλη εμπειρία και κατάρτιση. Αυτές διακρίνονται σε:

 • • Χειρουργικές αισθητικές επεμβάσεις
 • • Ελάχιστης παρέμβασης / Ενέσιμες αισθητικές επεμβάσεις

 

Ενδεικτικά στις Χειρουργικές αισθητικές επεμβάσεις, στις οποίες εξειδικεύονται οι Χειρουργοί της Ακαδημίας αναφέρονται :

 1. Ρυτιδεκτομή – Ανόρθωση προσώπου / τραχήλου (Facelift)
 2. Βλεφαροπλαστική (άνω ή κάτω)
 3. Ρινοπλαστική
 4. Ωτοπλαστική
 5. Ανόρθωση μετώπου / οφρύων (Brow repositioning)
 6. Ορθογναθικές επεμβάσεις και επεμβάσεις διόρθωσης σκελετικών ασυμμετριών
 7. Χειρουργική δέρματος (εκτομή σπίλων, κύστεων, λιπωμάτων κ.α.)
 8. Λιποαναρρόφηση / Λιπεκτομή (πχ υπογενείδιας χώρας)
 9. Διόρθωση ουλικού χαμόγελου (Lip repositioning)