Βοτουλινική Τοξίνη Α στην Αναζωογόνηση του τραχήλου

ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ.

Το περίφημο <> , συνίσταται στην έγχυση βοτουλινικής τοξίνης στις ζώνες του πλατύσματος και το κατώτερο όριο της κάτω γνάθου. Καμία κλινική δοκιμή δεν έχει αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά του στα διάφορα στοιχεία γήρανσης του κάτω μέρους του προσώπου και του λαιμού και λίγα είναι γνωστά σχετικά με τα κλινικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν την επιτυχία της θεραπείας.

Απομποτουλινική τοξίνη Α εγχύθηκε σε ασθενείς κατά μήκος του κατώτερου ορίου της κάτω γνάθου και εντός των ζωνών του πλατύσματος. Η χρήση τυποποιημένων φωτογραφιών προ και μετά της έγχυσης με την κάτω γνάθο, τις γραμμές της μαριονέτας, τις στοματικές ενώσεις, τον όγκο του λαιμού, και τις ζώνες του πλατύσματος σε μέγιστη και χαλάρωση, αξιολογήθηκε με επικυρωμένες φωτο-αριθμητικές κλίμακες. Επιπλέον, η συνολική εμφάνιση του κατώτερου τμήματος του προσώπου και του λαιμού αξιολογήθηκε από το Investigators and Subjects Global Aesthetic Improvement Score. Ο πόνος και η ικανοποίηση των πελάτων αξιολογήθηκαν επίσης.

Έγχυση απομποτουλινικής τοξίνης Α πραγματοποιήθηκε σε 30 ασθενείς με μία μέση δόση των  124.9 U ανά ασθενή. Οι ζώνες του πλατύσματος με την μεγαλύτερη τάση εμφάνισαν στατιστικά σημαντικότερη βελτίωση. Τα υπόλοιπα σημεία στα οποία πραγματοποιήθηκε έγχυση παρουσίασαν μία τάση για βελτίωση, αλλά χωρίς σημαντικά αποτελέσματα. 93,3% των ερευνητών και των ασθενών χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα ως βελτιωμένα και 96,6% των ασθενών δήλωσαν ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα.

Το <>  μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρτητη θεραπεία ή και σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες αναζωογόνησης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε νεότερους ασθενείς με υπερδραστηριότητα των μυών του πλατύσματος.

 

Πηγή: https://www.clinicalkey.com/#!/content/medline/2-s2.0-28654586/ abbour SF, Kechichian EG, Awaida CJ, Tomb RR, Nasr MW Elsevier 2017

Posted: 10-12-2017